Інформація відвідувачу!

Шановний відвідувачу!

   Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками виконавчого апарату Волноваської районної ради або установ, що належать до сфери її управління за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, а саме:

•  отримання посадовцем неправомірної вигоди (хабар, подарунок, якісь преференції тощо);

• використання посадовцем будь-якого державного чи комунального майна, або коштів в приватних інтересах;

• конфлікт інтересів;

• порушення обмеження спільної роботи близьких осіб;

• недотримання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

• порушення правил етичної поведінки;

• неподання, або подання неправдивої декларації особою, яка зобов’язана декларувати свої доходи і видатки;

• надання керівництвом незаконних доручень, або будь-які інші неправомірні діяння в антикорупційній сфері,

ви маєте змогу повідомити на «гарячу» лінію щодо фактів корупції в районній раді та її структурних підрозділах, щоденно крім вихідних та святкових днів: понеділок – четвер з 8:00 до 17:00 години, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00 години на електронну адресу rsovet.volnov.dc@ukr.net

   Інформація на «гарячу» лінію щодо фактів корупції в районній раді може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, підкріплені доказами, які можуть бути перевірені.

   Відповідно до частини першої статті 53 Закону України "Про запобігання корупції" особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - це особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави.

   Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

   Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.

   Надана Вами інформація використовуватиметься  уповноваженою особою районної ради, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

   Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Додаткова інформація

   НАЗК візуалізувало алгоритм розгляду повідомлень про корупцію, які стануть у нагоді уповноваженим та викривачам

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vizualizuvalo-algorytm-rozglyadu-povidomlen-pro-koruptsiyu-yaki-stanut-u-nagodi-upovnovazhenym-ta-vykryvacham/

  Співпраця з викривачами

https://www.if.gov.ua/storage/app/sites/24/documentu-2021/yasnennya-nazk-vid-23062020.pdf

https://wiki.nazk.gov.ua/category/vykryvachi-koruptsiyi/roz-yasnennya-shhodo-zabezpechennya-prava-vykryvacha-na-otrymannya-informatsiyi/

   Роз’яснення "Щодо забезпечення права викривача на отримання інформації"

Практичний посібник для уповноважених осіб щодо роботи з викривачами корупції

   Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16#Text

Фото без опису

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора