Відзнаки Волноваського району

Бланки для заповнення:

1. Подання про нагородження;

2. Біографічна довідка.

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.09.2016 №7/9-199

м. Волноваха

Про відзнаки Волноваської районної ради

З метою заохочення громадян, трудових колективів, громадських організацій, окремих осіб, які досягли високого професіоналізму і значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій, інших сферах діяльності, у сприянні розвитку місцевого самоврядування, які внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей та мають інші заслуги перед Волноваським районом, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Заснувати   відзнаки Волноваської районної ради: Грамота  Волноваської районної ради та Подяка    Волноваської районної ради.

2.  Затвердити:

2.1. Положення про Грамоту Волноваської районної ради, згідно з додатком 1.

2.2.  Положення про Подяку Волноваської районної ради, згідно з додатком 2.

2.3. Зразок Подання до нагородження Грамотою/Подякою Волноваської районної ради, згідно з додатком 3.

2.4.  Зразок біографічної довідки для подання до нагородження Грамотою/Подякою Волноваської  районної  ради, згідно з додатком 4.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від  27.04.2011 №6/5-117 «Про відзнаки Волноваської районної ради».

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і  депутатської етики, прав і свобод громадян (Овчинніков).

                   Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 1

                                                                                                                                                   до рішення районної ради

                                                                                                                                     28.09.2016 №7/9-199

ПОЛОЖЕННЯ

про Грамоту Волноваської районної ради

       1. Грамотою Волноваської районної ради (далі – Грамота) нагороджуються трудові колективи підприємств, установ, організацій району, працівники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, працівники виробництва, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, правоохоронних органів, військовослужбовці,  представники  об’єднань громадян, які мешкають на території району, за вагомий особистий внесок у соціально - економічний розвиток району, довготривалу та бездоганну роботу, активну політичну, громадську та благодійну діяльність, за сумлінне виконання службових обов’язків по захисту незалежності та територіальної цілісності держави, а   також   з   нагоди державних, професійних свят, пам'ятних і ювілейних дат.

Грамота підписується головою районної ради, підпис якого скріплюється гербовою печаткою районної ради.

2. Рішення про нагородження Грамотою приймається головою районної ради або його заступником  і оформлюється розпорядженням голови районної ради або заступника голови районної ради, за результатами безпосереднього подання головами місцевих рад, керівниками трудових колективів підприємств, установ, організацій, військових підрозділів.

3.  Подання про нагородження Грамотою подається до виконавчого апарату районної ради не пізніше  як за 10 днів до дати нагородження і має містити  конкретні відомості про досягнення трудового колективу або особи, яка пропонується до відзначення нагородою. Обов’язково вказується дата нагородження.

Підготовка матеріалів до розгляду головою районної ради здійснюється відділом організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради. До подання про нагородження Грамотою додається  біографічна довідка на особу (крім  військовослужбовців)  або довідка на колектив, що пропонується до нагородження з переліком відомостей про досягнення у трудовій або іншій діяльності.

4. Опис Грамоти: основою Грамоти є рамка з пластикового декоративного профілю " під дерево " розміром 235-320-12мм. Виготовляється на бланках розміром 210-297, на яких зліва і справа по вертикалі розташований рельєфний голографічний  орнамент блакитного кольору. З верху розташований герб України в кольоровому зображенні, під ним поміщено текст «ГРАМОТА». Центральна частина сторінки відведена для тексту, де розташовується наступна інформація: по центру друкується слово «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» , нижче - прізвище, ім’я, по батькові; посада особи, яка нагороджується Грамотою районної ради; основний текст. У нижній частині ставиться підпис голови районної ради або заступника голови районної ради, яка скріпляється гербовою печаткою. Внизу праворуч пишеться номер та дата розпорядження на підставі якого здійснюється нагородження. Для тексту Грамоти використовується шрифт Timеs New Roman 10-28 кеглем.

5.  Вручення Грамоти здійснює голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради або, за дорученням голови, представник районної ради.

6. Грамота вручається особисто нагородженому в урочистій обстановці разом із завіреною керуючим справами виконавчого апарату копією розпорядження про нагородження.

7. До трудової книжки особи, яка нагороджується Грамотою, кадровою службою, де вона працює, вноситься відповідний запис.

Нагороджені Грамотою можуть знову бути удостоєні цієї відзнаки за нові заслуги, як правило, не раніше як через два роки після попереднього нагородження. Нагороджені Грамотою військовослужбовці можуть знову бути удостоєні цієї відзнаки за заслуги, як правило, не раніше як через рік після попереднього нагородження.

8.   Облік   і   реєстрація   нагороджених Грамотою  здійснюється   відділом  з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

9. Кошти на придбання бланків Грамот щорічно передбачаються в кошторисі видаткової частини бюджету районної ради.

                                           Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                     А.К.Демішева                                                                                                        

Додаток 2

до рішення районної ради

28.09.2016 № 7/9-199

ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку Волноваської районної ради

1.  Подяка голови районної ради (далі – Подяка) є одним з видів заохочення громадян за сумлінну працю, досягнення високих результатів у вирішенні завдань соціально – економічного розвитку району, активну життєву позицію та благодійну діяльність.

2. Рішення про оголошення Подяки з наступним врученням її тексту приймає голова районної ради та видає відповідне розпорядження.

3. Подяка оголошується громадянам, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності, а також трудовим колективам і громадським організаціям.

4. Опис Подяки Волноваської районної ради: основою Подяки є рамка з пластикового декоративного профілю " під дерево " розміром 235-320-12мм. Виготовляється на бланках розміром 210-297, на яких зліва і справа по вертикалі розташований рельєфний голографічний  орнамент блакитного кольору. З верху розташований герб України в кольоровому зображенні, під ним поміщено текст «ПОДЯКА». Центральна частина сторінки відведена для тексту, де розташовується наступна інформація: по центру під словом «ПОДЯКА» друкується слово «ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» , нижче - прізвище, ім’я, по батькові; посада особи, яка нагороджується Подякою районної ради; основний текст. У нижній частині ставиться підпис голови районної ради або заступника голови районної ради, яка скріпляється гербовою печаткою. Внизу праворуч пишеться номер та дата розпорядження на підставі якого здійснюється нагородження. Для тексту Подяки Волноваської районної ради використовується шрифт Timеs New Roman 10-28 кеглем.

5. Особи нагороджені Подякою, трудові колективи і громадські організації можуть подаватись для оголошення Подяки не раніше, ніж через 2 (два) роки після попереднього оголошення.

6. Подання  про нагородження Подякою подаються керівниками районних служб центральних органів виконавчої влади, місцевими радами, районною державною адміністрацією та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, творчих спілок, об’єднань громадян.

7. Рішення про оголошення Подяки ініціюється головою районної ради, а також за пропозиціями заступника голови районної ради, керуючого справами виконавчого апарату районної ради та голів місцевих рад.

8. До подання  про нагородження Подякою  районної ради додається біографічна довідка на особу, що пропонується  до нагородження.

9.  Документи про нагородження (подання про нагородження Грамотою/Подякою, біографічна довідка) подаються у виконавчий апарат  районної ради не пізніше, як за 10 днів до нагородження. Обов’язково вказується дата нагородження.

10.  Вручення Подяки проводиться від імені районної ради головою районної ради, його заступником, керуючим справами виконавчого апарату районної ради,  або, за дорученням голови, представником  районної ради, разом із завіреною керуючим справами виконавчого апарату районної ради  копією розпорядження про оголошення Подяки.

11.  Подяка вручається працівникові, як правило, у трудовому колективі де він працює, при відзначенні професійних свят або в іншому урочистому порядку.

12.   Облік   і   реєстрація   нагороджених Подякою   здійснюється   відділом  з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

13. Кошти на придбання бланків Подяк щорічно передбачаються в кошторисі видаткової частини бюджету районної ради.

                                           Керуючий справами виконавчогоапарату

районної ради                                                                                                                    А.К. Демішева

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора