Про оголошення конкурсу

Дата: 28.02.2019 11:54
Кількість переглядів: 746

Фото без опису

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посаду директора

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 16.10.2014 р. № 642, наказ МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», Випуск 78 «Охорона здоров'я», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018р. № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», рішення Волноваської районної ради від 14.11.2018 р. №7/24-685 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони  здоров’я,  що  перебувають  у   спільній  власності  територіальних  громад сіл, селища, міста району, управління якими здійснює Волноваська районна рада та затвердження типового контракту», розпорядження голови Волноваської районної ради від 26.02.2019 р. № 10-р «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії  з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради», розпорядження голови Волноваської районної ради від 27.02.2019 р. № 11-р «Про утворення конкурсної комісії  для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради».

Найменування закладу: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

Скорочена найменування українською мовою: КНП «ВРЦПМСД ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 85700, Донецька область, місто Волноваха, вулиця Матросова, будинок 5.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством,основною метою якого є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення Волноваського району, будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, вживає заходи  з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» затверджено рішенням сесії Волноваської районної ради від 20.02.2019  №7/26-816 (Ознайомитися із Статутом можна за посиланням: https://volnovaska-rayrada.gov.ua/rishennya-26-sesii-21-05-16-22-02-2019/   (пункт 51)

Структура підприємства:

Адміністративно-управлінський відділ;

Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;

Лікувально-профілактичні підрозділи.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» на 2019 рік складають:

Загальний фонд – 6107800,00 грн.

Спеціальний фонд – 4000000,00 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 01.03.2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 15.03.2019 року, 16.15 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 85700, м.Волноваха, Героїв 51 ОМБР, буд.1 (3-й поверх, приймальня голови Волноваської районної ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. (06244) 4-52-66, е-mаіі: rsovet.volnov.dc@ukr.net (тема: Конкурс директора закладу охорони здоров’я м.Волноваха).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості - (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента:

  • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
  • стаж роботи - не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах;

 

Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства, претендент повинен мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

18.03.2019 року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

21.03.2018 року о 13.30 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Волноваська районна рада,  мала актова зала, 2-й поверх.

 м.Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБР, буд.1.

Н


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора